X Liceum Ogólnokształcące
im. Przemysła II
os. Rzeczypospolitej 111
61-389 Poznan
tel. 61 877 19 59
fax 61 872 94 53

E - mail